Ahmadi, Ahmadi, & Khoeron Khoeron. " جماليات الأساليب اللغوية في تركيب ألفاظ القرآن (دراسة وصفية عن ألفاظ القرآن)." At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah [Online], 8.1 (2019): 207-222. Web. 13 Nov. 2019